Kinderen

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal van de kinderen die op dit moment in het huis Abia van het Ruama-project te Luabo wonen, maar ook van een aantal kinderen die inmiddels weer succesvol zijn teruggeplaatst in het gezin.

Als u meer wilt weten over de mogelijkheden om de kinderen in Abia structureel te sponsoren, kunt u contact opnemen met de secretaris van het thuisfront,

Gerald Koekoek
Zuiderweg 21
7907CH Hoogeveen
email: thuisfront@ruama.nl