Hoe kunt u helpen!

Op verschillende manieren wordt er geld ingezameld om het werk in Mozambique mogelijk te maken; scholen organiseren een sponsorloop, kerken houden een collecte, op vrijmarkten worden allerlei zelfgemaakte spullen verkocht enzovoort. Deze initiatieven zijn van groot belang voor het Ruama-project.
Maar om het werk in het babyhuis ook in de toekomst mogelijk te blijven maken, zijn wij ook op zoek naar vaste sponsoren. Er zijn twee mogelijke manieren waarop u het Ruama-project structureel financieel kunt ondersteunen:

 

– een vaste vrijwillige bijdrage
– het sponsoren van een kind dat in het babyhuis woont

Vaste vrijwillige bijdrage
Door een vast bedrag per maand over te maken ondersteunt u het Ruama-project als geheel. Dit geld wordt gebruikt voor algemene doeleinden zoals vergoedingen van de verzorg(st)ers, onderhoud van de gebouwen, kosten voor gezondheidszorg, onderwijs etcetera.
U wordt van alle ontwikkelingen op de hoogte gehouden via een nieuwsbrief die 4 keer per jaar verschijnt.

Sponsoren van een bedje in het babyhuis 
U kunt er ook voor kiezen om een bedje te sponsoren binnen het babyhuis. Uw financiële steun is dan een bijdrage in het onderhoud van één kind dat verzorgd wordt in het babyhuis. Deze vorm van ondersteuning kost €35,00 per maand.
Wilt u een bijdrage leveren aan het project Ruama dan is dit mogelijk door uw gift over te maken op bankrekening IBAN NL49 ABNA 0496 8750 00 ten name van Stichting Filadelfia Zending Buitenland Maarssen, o.v.v. Project Ruama.

Bij betaling vanuit het buitenland BIC code ABNANL2A vermelden.