Ons hart blijft in Mozambique

Sinds 1997 Is Jannie Kruize (geboren in 1961) werkzaam geweest in Mozambique. Na eerst een periode te hebben gewerkt in Inhaminga, begon ze in 2001 in Marromeu een nieuw weeshuis op het beveiligde fabrieksterrein van de grote suikerfabriek. Daar heeft ze bijna veertien jaar met zegen mogen werken.

 

Veel kinderen woonden gedurende die jaren voor een kortere of langere periode in een van de huizen van het project Ruama. In het huis worden weesbaby’s opgevangen waarvan de moeder overleden is. Bij sommige kinderen is ook de vader overleden of niet in staat om voor het jonge kindje en vaak andere kinderen te zorgen. Het Portugese woord Ruama is afgeleid van het Hebreeuwse woord ‘Ruchama.’ Dat Hebreeuwse woord betekent letterlijk ‘God ontfermt zich’. En dat is ook waar het Ruama-project voor wil staan. De medewerkers willen in wat zij doen iets laten zien van de ontferming van God.

Stevig team

In 2014 werd duidelijk dat er een eind zou gaan komen aan het babyhuis in Marromeu, maar gelukkig was er intussen, vanaf 2012, een dependance van het babyhuis aan de andere kant van de Zambezi-rivier, in Luabo. Daarvandaan was de vraag naar Jannie en haar team toegekomen of het niet mogelijk zou zijn ook daar een huis voor kinderen op te zetten. Die mogelijkheid bleek er te zijn, en zodoende was in Luabo al een start gemaakt met een nieuw huis, toen Jannie en haar team de deuren in Marromeu moesten sluiten. Dat was op een bepaalde manier een uitkomst, want nu konden verschillende kinderen die – vanwege het ontbreken van familie – niet terug konden, mee verhuizen naar Luabo.

In Luabo is sinds 2012 gewerkt aan de opbouw van een nieuw babyhuis. Inmiddels staat er een stevig team van werkers in Luabo en wordt het huis voor het grootste deel door de plaatselijke bevolking onderhouden en geleid. Jannie is inmiddels zelf onderdeel van het Nederlandse Thuisfront van het Ruama en gaat meerdere keren per jaar op werkbezoek naar Luabo. Vanuit Nederland verloopt het contact via de digitale snelweg. Het internet is (meestal) aanwezig in Mozambique en het contact tussen Nederland en Mozambique verloopt goed.

Werkgelegenheid

Naast de hulp die het babyhuis biedt aan hulpeloze kleine kinderen is er ook de werkgelegenheid voor vele families. In de huizen werken verschillende vrouwen, maar er is ook een timmerman, een tuinman, een wacht en wasvrouwen. Naast de zorg voor (eigen) kinderen in Luabo zijn er verschillende projecten opgestart die voor het hele dorp een aanwinst zijn. Er loopt een melkproject waarbij moeders en families met geen of te weinig melk voor hun kleintjes melk kunnen halen. Kinderen uit de wijde omgeving kunnen op deze manier thuis blijven wonen en ontvangen ondersteuning van Ruama. Tijdens het ophalen van de melk vindt er ook een soort consultatie plaats waarbij de kinderen gewogen worden en verzorgers advies kunnen vragen. De landbouw is in Mozambique erg kwetsbaar en voor de oogsten zijn we volledig afhankelijk van het weer. Het ene jaar hebben we te maken met een regentekort en een ander jaar met een regenoverschot. In 2016/2017 is er door slechte weersomstandigheden sprake van een grote hongersnood in heel Mozambique en kwamen mensen bij het hek van Ruama vragen om voedsel. Door vele extra giften konden we in deze periode zo’n 50 gezinnen voorzien van voedselpakketten voor een periode van 18 maanden.

Waterkraan

Sinds 2017 is er een waterkraan beschikbaar die zorgt voor schoon drinkwater. De hele lokale gemeenschap maakt hier gebruik van en de kraan is met een feestelijke ceremonie geopend. Het bezit van deze kraan biedt veiligheid en voorkomt de dagelijkse reis naar de risicovolle rivier waar ook hongerige krokodillen wonen. Verder is er in het afgelopen jaar een tweetal ossen gekocht, met daarbij een span om hiermee de werkzaamheden op het land te vereenvoudigen. Hier wordt niet alleen op het terrein van Ruama gebruik van gemaakt, maar ook mensen uit het dorp kunnen deze ploeg gebruiken.

De missie van Jannie en het thuisfront is in de afgelopen jaren niet veranderd, maar de locatie van aansturen is gewijzigd. Zolang de nood onder de pasgeboren kinderen blijft bestaan, zal ons hart in Mozambique blijven.